Dokumenty

 [obrázek]


DopravaPři vyplňování objednávky budete vyzváni, abyste vybrali způsob, jakým si zboží převezmete. Cena za dopravu je odvislá od kraje, do kterého chcete zobží doručit a na hmotnosti celé zakázky. Konkrétní hodnoty nalezenete v následující tabulce:


 


 


 


 


 


 


 


 


Cena za dopravu při objednání zboží nad 10 m2


Lokalita                                      Váha               Cena za dopravu                                 


Moravský kraj                           do 1 tuny                  450- Kč                                                                              


Středočeský kraj                       do 1 tuny                  850,- Kč                                                                           


Praha a okolí                             do 1 tuny                  750,- Kč                                                                             


Severočeský kraj                      do 1 tuny                  950,- Kč                                                                            


Západočeský kraj                      do 1 tuny                  950,- Kč                                                                           


Jihočeský kraj                           do 1 tuny                  850,- Kč                                                                              


Cena za dopravu při objednání zboží do 10 m2


Lokalita                                      Váha                 Cena za dopravu                                


Moravský kraj                           do 1 tuny                  450,- Kč                                                                              


Středočeský kraj                       do 1 tuny                  850,- Kč                                                                           


Praha a okolí                             do 1 tuny                  750,- Kč                                                                             


Severočeský kraj                      do 1 tuny                  950,- Kč                                                                            


Západočeský kraj                      do 1 tuny                  950,- Kč                                                                           


Jihočeský kraj                           do 1 tuny                    850,- Kč   


Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu vyplňování objednávky budete požádáni o zadání fakturační adresy.  Zboží expedujeme v pracovních dnech obvykle do 5 dnů od přijetí objednávky. Vykládka objednaného zboží není v ceně a je třeba si zajistit vyložení zboží. Cena palety činí 200,- Kč.


Záruční podmínky


Záruka na zboží je plně v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se společnost zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu nebo výměnou vadného dílu.


Záruka se nevztahuje na škody způsobené:  • neodborným použitím

  • mechanickým poškozením nebo opotřebením

  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

  • jinými vnějšími vlivy


Délka záruky


Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky.


Místo uplatnění reklamace


V případě porušení nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace místo pokládky kupujícího. Zboží zasílané na

reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.


V případě reklamací nás můžete kontaktovat: mobil 739 217 136  - Martin Forejt - FORM, Hradešínská 3, Praha 3  IČ 62403141

 


Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:  • doklad o nákup zboží (faktura)

  • záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven)

  • popis závady nebo důvod zaslání zboží


Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní a mělo by být zabaleno v originálním obalu.


Doprava reklamovaného zboží


Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno spediční firmou.


Neoprávněná reklamace


Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.